Przebieg ciąży (Przebieg zapłodnienia)

13 Styczeń, 2014 No Comment

przebieg_ciąży

Zapłodniona komórka jajowa zagnieżdża się zazwyczaj w dnie macicy, czyli w jej najwyższej części, niedaleko od ujścia jajowodu. Czasami zapłod­niona komórka jajowa może usadowić się w innych miejscach, np. w jajo­wodzie; mówimy wówczas o ciąży pozamacicznej. Gdy natomiast usadowi się w dolnej części macicy przy szyjce, może spowodować rozwinięcie łożyska przodującego — co może być przyczyną groźnych powikłań w przebiegu ciąży (krwotok). Przyczyną nieprawidłowych usadowień jaja płodowego, oprócz wrodzonych nieprawidłowości w budowie macicy, może być niedo­stateczna czynność hormonalna lub zmiany pozapalne, najczęściej jako skutek przerywania ciąży lub przebytych poronień.

Po zapłodnieniu w komórce jajowej zachodzą szybkie i duże zmiany: dzieli się ona na dwie komórki potomne, potem na cztery, przypominając kształtem owoc morwy (morula). W tym też czasie wędruje ona przez jajo­wód w kierunku jamy macicy, ulegając dalszym podziałom. Gdy wskutek tych podziałów osiągnie stadium 64 komórek, wówczas poszczególne komórki zaczynają się różnicować i powstają zawiązki narządów. Ten okres zwany organogtmezą trwa około 7 tygodni. W tym czasie komórki wykształcających się narządów są najbardziej wrażliwe na różne szkodliwe czynniki, co może spowodować uszkodzenia narządów, które nie dają się już skorygować w dalszym rozwoju zarodka i płodu.

Jest to jeden z najważniejszych okresów w ochronie ciąży. Z komórek zewnętrznych tworzy się tzw. trofoblast, z którego wkrótce rozwija się łożysko, błony płodowe i pępowina. W tym okresie z komórek wewnętrznych tworzy się właściwy zarodek, który następnie przekształca się w płód. Trofoblast wżera się w błonę śluzową macicy i zagnieżdża się w niej — wkrótce całość tworzy jajo płodowe: z rozwijającym się płodem w środku, otoczonym naokoło i połączonym pępowiną z łożyskiem powstałym z trofoblastu. Na granicy łożyska z błoną śluzową macicy i jej podłożem odbywa się wymiana pomiędzy matką a pło­dem substancji odżywczych, a także tlenu i dwutlenku węgla. Wymiana ta odbywa się na granicy dwu krwiobiegów: matczynego i płodowego. Mimo to nigdzie krew matki nie miesza się z krwią płodu — są to dwa auto­nomiczne układy.
Łożysko wykształca się około 4 miesiąca ciąży. Przylega ono jedną stroną do ściany macicy, stykając się z naczyniami macicy, z drugiej zaś strony łączy się z płodem poprzez pępowinę. W pępowinie znajdują się trzy naczy­nia i odbywa się krążenie pomiędzy matką a płodem w obydwie strony. Tą drogą płód jest odżywiany, natleniony i jednocześnie odprowadza do krwiobiegu matki zużyte produkty przemiany materii. W jaju płodowym płód pływa swobodnie w płynie owodniowym. Owodnia to jedna z błon jaja płodowego, produkująca płyn owodniowy. Proszę sobie uświadomić dosko­nałość układu matka—płód; ochronną barierę, jaką stanowią wody płodowe,ściana macicy i cały organizm matki. To matka właśnie całym swoim orga­nizmem broni swoje dziecko przed wszelkimi szkodliwymi czynnikami, zarówno wewnętrznymi, jak i możliwością wystąpienia urazów mechanicz­nych, żywi je, dostarcza substancji dla jego rozwoju i odtruwa przez usuwa­nie produktów przemiany materii.

Categories
Tags
Share a Comment
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.