Na czym polega opieka przedporodowa

14 Styczeń, 2014 No Comment

Pregnant-Woman-Torso-600x400

Dlaczego opieka przedporodowa jest konieczna

W okresie rozrodczym, w związku z możliwością zajścia w ciążę, oboje rodzice powinni szczególnie dbać o swoje zdrowie. Na rozwój ciąży ma wpływ nie tylko dająca objawy choroba matki, ale i stany, które się nie ujawniają, ale które można wykryć za pomocą specjalnych prób laborato­ryjnych (np. cukrzyca utajona może być rozpoznana dopiero przez badanie stężenia cukru we krwi, a uszkodzenie nerek może być rozpoznane za pomocą specjalnych badań). Zazwyczaj na podstawie obciążeń rodzinnych czy osob­niczych można już przewidzieć konieczność wykonania specjalnych badań. Właściwie każdy z nas rodzi się z defektami lub ze skłonnościami do niektórych chorób. Można je wykryć przez okresowe badania i niektóre z tych niekorzystnych warunków poprawić. U pewnej części rodziców mają­cych dziecko z wadą wrodzoną można rozpoznać nieprawidłowość wiodącą do tej wady. Przeważnie czują się oni dobrze i dopiero specjalne badania genetyczne pozwalają na stwierdzenie u nich nieprawidłowości. Partnerzy jakby „spokrewnieni” przez predyspozycję do podobnych chorób nie powinni raczej zawierać małżeństw. Aby uniknąć różnych przykrych niespodzianek, należy przed zawarciem małżeństwa poradzić się lekarza, zwłaszcza gdy istnieją wątpliwości co do zdrowia własnego lub osoby, którą ma się zamiar poślubić. Jednakże małżeństwa są zawierane często z niebiologicznych przesłanek, jak np. koleżeństwo, względy materialne, strach przed staro­panieństwem, nieporozumienia z rodzicami, chęć poprawy sytuacji i pozycji, czy też nie planowana przedmałżeńska ciąża. O konieczności i celowości odpowiedniego dbania o stan zdrowia przed ciążą i w czasie ciąży decyduje to, że wiele ciąż ulega samoistnemu poronieniu, czasem kończą się urodze­niem martwego dziecka lub zgonem noworodka. Wady wrodzone zdarzają się od 1,5 do 3% wszystkich ciąż. Z każdych rodziców może urodzić się w 3—  —5% dziecko upośledzone umysłowo. A więc nie można opieki nad przyszłą matką pozostawić tylko losowi. W Polsce opieka nad wszystkimi ciężarnymi jest bezpłatna, bez względu na to, czy kobieta jest ubezpieczona, czy też nie. Korzystaj więc z dostępności fachowej opieki w poradniach „K”. Niepomyślne warunki rozwoju dla płodu i większą śmiertelność około­porodową stwarzają m.in. następujące czynniki:
niski wzrost matki,
■     niska waga ciała (przed zajściem w ciążę),
■     palenie papierosów (nawet w niedużej ilości),
■     picie alkoholu (nawet okazyjnie, jeśli zdarza się często),
■     zły stan zdrowia przed zajściem w ciążę,
■     przebycie w okresie 3—6 miesięcy przed zajściem w ciążę ostrych chorób gorącz­kowych,
■     krótszy niż 6 miesięcy okres od ostatniej ciąży,
■     występowanie zapaleń nerek lub innych chorób w czasie ciąży,
| niskie stężenie białka we krwi, niedokrwistość,
| zakażenia wirusowe w ciąży,
■     objawy zatrucia ciążowego,
■     poważne przewlekłe choroby, jak: cukrzyca, wady serca, niedotlenienie.

Ciąża w wieku 16 lat, ciąża po 30 czyli odpowiedni wiek na zajście w ciążę

Jeśli chodzi o wiek przyszłych rodziców, to należy wiedzieć, że dla kobiety najbardziej odpowiednie są lata pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Wraz z wiekiem rodziców wzrasta ryzyko występowania niektórych wad wrodzonych, jak np. mongoliz- mu. Dlatego kobieta po 35 roku życia i mężczyzna po 45 roku życia powinni zasięgnąć porady w poradni genetycznej, jeżeli planują posiadanie pierwsze­go dziecka.
U kobiety po 30 roku życia, a szczególnie po 35 roku życia, zwłaszcza u rodzącej po raz pierwszy, częściej występują powikłania w czasie ciąży i porodu. Równie ryzykowna jest ciąża w niedojrzałym w pełni biologicznie i emocjonalnie organizmie, tj. przed 16 rokiem życia. Najmniejsze ryzyko dla dziecka istnieje przy porodzie drugiego dziecka. Możliwość wystąpienia powikłań przy pierwszym porodzie jest tylko nieznacznie wyższa niż prze­ciętnie, ale przy porodzie piątym i dalszych dość wyraźnie wzrasta ryzyko dla matki i dla płodu. Okres płodności kobiety trwa 25 — 30 lat i w tym czasie powinna zachodzić w ciąże, których pragnie i które planuje. Przed zapłodnie­niem stan zdrowia mężczyzny powinien być również dobry. W przypadkach niepowodzeń zajścia w ciążę (poronienia, porody przedwczesne, wady wro­dzone) w około 40% są one spowodowane patologią nasienia męskiego (ogólnie zwanego „czynnikiem męskim”). Dlatego ważne jest, aby przynaj­mniej na 3 miesiące przed zapłodnieniem ojciec nie przechodził żadnych zakażeń. Konieczne jest wykrycie ognisk zakażeń, np. zakażeń dróg moczo­wych, jamy nosowo-gardłowej, zatok i ropni okołozębowych. Powinien także zaniechać palenia papierosów, picia alkoholu. W przypadkach znacznego nadużywania alkoholu lub wykonywania pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia (spawacz, kierowca, kominiarz, chemik itp.) wskazane jest zba­danie nasienia w celu sprawdzenia jego jakości. Jak wiadomo, w jednym wytrysku nasienia u zdrowego mężczyzny może być od 60 do 300 min plem­ników, wiele z nich ginie, a wiele przedostaje się do organizmu kobiety. W jednym mililitrze pełnowartościowego nasienia powinno być ponad 60 milionów plemników, nieprawidłowych form plemników nie więcej niż 25%, a po 24 godzinach powinno zachować ruch przynajmniej 10% plemników.

 

 

Related Information

Categories
Tags
Share a Comment
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.