Konflikt serologiczny

15 Styczeń, 2014 No Comment

konfliktserologicznyKonflikt serologiczny. Istnieją cztery główne grupy krwi: 0, A, B, AB. Niezależnie od tych grup głównych istnieje jeszcze czynnik Rh, który wystę­puje u około 85% osób. Znaczy to, że na 100 osób — 85 ma czynnik Rh-dodat- ni, a 15 osób tego czynnika nie ma — są to osoby z czynnikiem Rh-ujemnym. Badanie grupy krwi i czynnika Rh u kobiety ciężarnej na początku ciąży ma ogromne znaczenie dla zapobiegania konfliktowi serologicznemu.

Kiedy dochodzi do konfliktu serologicznego

Jeżeli z badania wynika, że matka ma czynnik Rh-ujemny, należy koniecz­nie zbadać krew ojca i jeżeli ojciec ma ten sam czynnik, to niezgodności serologicznej nie ma. Natomiast, jeżeli się okaże, iż u ojca występuje czyn­nik Rh-dodatni, to istnieje tzw. niezgodność serologiczna. Jeśli w takim małżeństwie jest to pierwsza ciąża, a matka nie miała dotychczas przeta­czanej krwi, to mimo istnienia niezgodności serologicznej raczej nie wystąpi konflikt serologiczny, stanowiący zagrożenie dla płodu. Niemniej, w każdym takim przypadku, obowiązuje kilkakrotne badanie krwi na obecność prze­ciwciał anty-Rh. Liczba tych przeciwciał zazwyczaj zwiększa się dopiero przy następnych ciążach i jeśli jeszcze nie urodzone dziecko ma czynnik Rh inny niż matka, tzn. Rh-dodatni, może to spowodować uszkodzenie płodu (nie­dokrwistość, żółtaczka). Jeśli w badaniu krwi matki występują przeciwciała anty-Rh (określa się ich miano, stopień narastania), to przy ich tzw. wysokim mianie może dojść do obumarcia płodu, zgonu noworodka po urodzeniu lub ciężkiej choroby dziecka, wymagającej bardzo intensywnego leczenia, z transfuzjami wymiennymi krwi włącznie. Przy dostatecznie wcześnie wykrytym zagrożeniu dla płodu istnieje możliwość dokonania transfuzji wymiennej krwi u jeszcze nie narodzonego dziecka, co może zapobiec jego uszkodzeniu. Na szczęście konflikt serologiczny zdarza się rzadko i — mimo występowania niezgodności serologicznej u około 10% rodziców — występuje w około 1% ogólnej liczby porodów.

Konflikt serologiczny – leczenie, zapobieganie, profilaktyka

Konfliktowi serologicznemu można zapobiegać przez podanie immunoglo- buliny anty-Rh po poronieniach i porodach tym kobietom, które urodziły dziecko z czynnikiem Rh-dodatnim, a do tej pory nie stwierdzono u nich przeciwciał anty-Rh. Konflikt w obrębie czterech grup głównych jest zja­wiskiem rzadkim, ale może wystąpić zwłaszcza wówczas, gdy matka ma grupę krwi 0, a ojciec jedną z pozostałych. W ciąży nie można przewidzieć tego typu konfliktu za pomocą badań. Pozostaje tylko w takim przypadku leczenie dziecka po porodzie.

Categories
Tags
Share a Comment
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.