KIedy pojawiają się pierwsze ruchy płodu

14 Styczeń, 2014 No Comment

płódpłód

Kiedy pojawiają się pierwsze ruchy dziecka

Ruchy płodu około połowy ciąży (18—20 tydzień) bywają już wyraźnie odczuwane i są dla matki pierwszą bezpośrednią oznaką życia płodu i mają duże znaczenie dla rozpoznania stanu, w jakim płód się znajduje. Nie wszyst­kie ciężarne jednakowo często i wyraźnie odczuwają ruchy płodu. Także charakter ruchów może być różny: od delikatnych, łagodnych uderzeń w ścianę macicy do gwałtownych falowań całych partii brzucha ciężarnej, gdy płód całym swoim ciężarem energicznie zmienia położenie w jamie macicy. Ruchy te mogą być bardzo nieregularne. Pod koniec ciąży, w ostat­nich 4—6 tygodniach, obserwacja ruchów płodu dokonywana przez ciężarną ma duże znaczenie praktyczne. Gwałtowne ruchy płodu — określane czasami jako „rzucanie się” płodu — mogą świadczyć o jego duszeniu się. Jeżeli dotychczas ruchy te były niezbyt energiczne, a nagle stały się gwałtowne, może to być objawem zagrożenia płodu, podobnie jak wtedy, gdy częstość ruchów spada do 4 na godzinę.
Praktycznie w ostatnich tygodniach ciąży wystarczy liczyć ruchy płodu 3 razy na dzień przez godzinę, na przykład rano między 7 a 8, w południe między 12 a 13 i wieczorem między 17 a 18. Jeżeli tych ruchów w czasie godziny jest więcej niż 4, na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt — nie ma zagrożenia dla płodu. Jeżeli było ich mniej niż 4 — należy obserwować ruchy przez następną godzinę. Gdy jest ich więcej w ciągu tej godziny niż 4, wów­czas można czekać do następnej godziny liczenia, uważając, że wszystko jest w porządku. Innym sposobem określania stanu płodu na podstawie częstości jego ruchów jest mierzenie (3 razy na dobę) czasu, jaki upłynął od wyczucia 4 ruchów. Jeżeli ten czas jest równy lub dłuższy niż godzina, należy obserwować ruchy dalej, jeżeli liczba ruchów w ciągu następnej godziny przekroczy 4 — uznajemy, że wszystko jest w porządku.

Related Information

Categories
Tags
Share a Comment
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.